Frøsamling

Basert på: Excel-frølista frå Kristina Bjureke
Søkjer funnplassar i fylke for taxon som ikkje har vorte samla. Utfall i Excel-fil.
Nettenester:
http://webtjenester.artsdatabanken.no/Artsnavnebase.asmx/Artssok
http://webtjenester.artsdatabanken.no/Artskart/api/observations/list

Programmering: Torsten Eriksson

Artliste